Preferencyjna pożyczka inwestycyjna – Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020

Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 realizowany jest w ramach Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pożyczka na rozwój jest udzielana na warunkach preferencyjnych i stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego i/lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

Oprocentowanie

Zmienne od 0,39% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę, przy zastosowaniu 80% korzyści finansowej dla przedsiębiorcy.

Kwota pożyczki

Od 200.000 zł do 4.000.000 zł

Przeznaczenie

Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim obejmujących:

  1. zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków, lokali i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów), bezpośrednio związanych
    z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
  6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków pożyczką na rozwój wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków inwestycyjnych.

Okres finansowania

Do 10 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

20 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

Imię (wymagane)

Numer telefonu

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

X
X
Skip to content