Kariera

Oferta pracy Fundusz Górnośląski SA

Specjalista/ka w Wydziale Organizacyjnym – zakres – zamówienia publiczne

Osoba zatrudniona na proponowanym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby Funduszu Górnośląskiego SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w wymaganym zakresie (ustawa Prawo zamówień publicznych, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień/dokonywania zakupów w FGSA, w szczególności za:

1/ sporządzanie dokumentacji (w tym opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami), planów, rejestrów, sprawozdań i analiz w przedmiotowym zakresie,

2/ wybór właściwego trybu postępowania,

3/ prowadzenie postępowania (w tym czynny udział w Komisji Przetargowej) i jego nadzorowanie,

4/ kontakt z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu, w tym sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji,

4/ rekomendacja wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wybranym wykonawcą,

5/ aktywna współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowywaniu postępowań, bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji,

6/ sporządzanie dokumentacji i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań w zakresie zamówień publicznych, w tym udział w postępowaniach odwoławczych,

7/ aktywne monitorowanie zmian prawnych w zakresie zamówień publicznych.

Od kandydata oczekujemy:

1/ wykształcenia wyższego – preferowane: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,

2/ co najmniej 2 letniego doświadczenia w zakresie procesów zakupowych (w tym przy postępowaniach prowadzonych w celu udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu Pzp),

3/ znajomości Pzp w praktyce,

4/ umiejętności analitycznego, logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,

5/ umiejętności negocjacyjnych,

6/ umiejętności pracy pod presją czasu,

7/ zdolności swobodnego komunikowania się,

8/ dokładności i terminowości w wykonywaniu zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

1/ uzupełniające wykształcenie podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,

2/ odbyte szkolenie/kurs j.w (nie późniejsze niż sprzed roku).

W zamian za rzetelną pracę oferujemy:

1/ stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2/ pracę w stałych godzinach (podstawowy system czasu pracy),

3/ stałe wynagrodzenie, adekwatne do poziomu umiejętności + uznaniowe premie kwartalne,

4/ możliwości realizacji zawodowej i dalszego rozwoju poprzez udział w szkoleniach, kursach itp.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres fg@fgsa.pl do 27.02.2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fundusz Górnośląski SA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.”

Fundusz Górnośląski SA
40-086 Katowice
ul. Sokolska 8

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

Imię (wymagane)

Numer telefonu

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

X
X
Skip to content