Informacje dla Akcjonariuszy

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna informuje, że w związku z możliwością kierowania przez Akcjonariuszy pytań dotyczących działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacji.

Korespondencję prosimy przesyłać na adres mailowy:

akcjonariusz@fgsa.pl

Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji w formie elektronicznej przysługują akcje Spółki.

W momencie powzięcia przez Spółkę informacji o zbyciu uprawnienie to zostanie cofnięte.

Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przeznaczoną dla każdego akcjonariusza Funduszu Górnośląskiego S.A. – załącznik do pobrania.

Celem realizacji powyższego uprawnienia należy w siedzibie Spółki w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach od 8.00 do 16.00 złożyć Wniosek o udostępnienie informacji w formie elektronicznej na prawidłowo wypełnionym formularzu. Formularz ten jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem – pobierz formularz.

Wypełniony formularz można również przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zasad posługiwania się przez Akcjonariuszy elektronicznym systemem informacyjnym dostępne będą pod wyżej wskazanym adresem.

Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

zawiadomienie NWZ 22.01.2020

Akcjonariat Funduszu Górnośląskiego SA

Lp. Akcjonariusz Ilość akcji Udział procentowy Ilość głosów Udział procentowy
1. Województwo Śląskie 12 227 677 92,93856 12 227 677 86,81343
2. Bytom 234 600 1,78312 469 200 3,33120
3. Chorzów 25 249 0,19191 50 498 0,35852
4. Jastrzębie Zdrój 83 0,00063 166 0,00118
5. Klucze 11 000 0,08361 22 000 0,15619
6. Psary 34 800 0,26450 69 600 0,49414
7. Ruda Śląska 154 815 1,17670 309 351 2,19631
8. Siemianowice Śląskie 188 941 1,43608 377 882 2,68287
9. Świętochłowice 55 0,00042 55 0,00039
10. Tarnowskie Góry 185 500 1,40992 371 000 2,63401
11. Trzebinia 25 000 0,19002 50 000 0,35499
12. Tychy 44 335 0,33697 88 670 0,62953
13. Żarnowiec 24 260 0,18439 48 241 0,34250
14. Żory 167 0,00127 167 0,00119
15. Regionalna Izba Gospodarcza 83 0,00063 166 0,00118
16. Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych „GZUT” S.A. 167 0,00127 334 0,00237
  Razem 13 156 732 100,00000 14 085 007 100,00000
Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

Imię (wymagane)

Numer telefonu

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

X
X
Skip to content