• RODO - Obowiązek Informacyjny Funduszu Górnośląskiego SA (FG)
 • Fundusz Pożyczkowy SILESIA'2020 - nowy produkt w ofercie Funduszu Górnośląskiego S.A.
 • Dofinansowanie usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych dla MŚP
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  W ramach projektu "Firma bez barier" uczestnicy/czki mogą otrzymać wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotną dotację na założenie i rozwój firmy w wysokości około 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe maksymalnie 1850 zł przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

 • Pomagamy przedsiębiorczym
 • Wspieramy nasz Region

Fundusz Górnośląski - Strona Główna

 • Ogłoszenie o IV licytacji nieruchomości-...

  ZARZĄD FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. ogłasza sprzedaż w drodze IV licytacji nieruchomości stanowiącej własność Funduszu Górnośląskiego S.A.

  Oznaczenie i opis: niezabudowana nieruchomość położona w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Bałtyckiej (w pobliżu Aqua Parku), wpisana do księgi wieczystej nr GLIT/00048919/2, działka gruntu o numerze 3238/198 o powierzchni 52 351 m², o przeznaczeniu w rejestrze gruntów RIVb, PsIV, Lz-RIVb, stanowiąca własność Funduszu Górnośląskiego S.A.

  Cena wywoławcza wynosi 3 900 000 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) oraz należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.

  Wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

  Postąpienie: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto lub wielokrotność tej kwoty.

 • FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020

  Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 jest  kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski SA.

  Realizowany jest w ramach  działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)  ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

  Celem projektu jest  ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .

  Pożyczki dostępne w ramach FUNDUSZU  POŻYCZKOWEGO  SILESIA’2020:

  1. Pożyczka na wsparcie
  2. Pożyczka na rozwój
 • Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu

  Szanowni Państwo

  Fundusz Górnośląski SA uprzejmie informuje, że w stałej  ofercie posiada preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowaną  ramach programu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu.

  Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Śląski Fundusz Pożyczkowy

  Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności...

  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach realizuje projekt „Firma bez barier” dla osóbktóre planują założyć własną działalność gospodarczą.

  W ramach projektu uczestnicy/czki mogą otrzymać wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotną dotację na założenie i rozwój firmy w wysokości około 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe maksymalnie 1850 zł przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

 • Dotacja na usługi rozwojowe dla MSP

  Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w województwa śląskiego to możesz uzyskać w prosty i szybki sposób do 100.000 zł dofinansowania na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo i inne formy podnoszenia kwalifikacji dla siebie i swoich pracowników.

  POSTAW NA ROZWÓJ. ZADBAJ O SWOJĄ FIRMĘ JUŻ DZIŚ.

  Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza. Infolinia: 32/ 72 85 700

loading pl en