• RODO - Obowiązek Informacyjny Funduszu Górnośląskiego SA (FG)
 • Fundusz Pożyczkowy SILESIA'2020 - nowy produkt w ofercie Funduszu Górnośląskiego S.A.
 • Dofinansowanie usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych dla MŚP
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  W ramach projektu "Firma bez barier" uczestnicy/czki mogą otrzymać wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotną dotację na założenie i rozwój firmy w wysokości około 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe maksymalnie 1850 zł przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

 • Pomagamy przedsiębiorczym
 • Wspieramy nasz Region

Fundusz Górnośląski - Strona Główna

 • FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020

  Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 jest  kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski SA.

  Realizowany jest w ramach  działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)  ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

  Celem projektu jest  ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .

  Pożyczki dostępne w ramach FUNDUSZU  POŻYCZKOWEGO  SILESIA’2020:

  1. Pożyczka na wsparcie
  2. Pożyczka na rozwój
 • Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu

  Szanowni Państwo

  Fundusz Górnośląski SA uprzejmie informuje, że w stałej  ofercie posiada preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowaną  ramach programu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu.

  Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Śląski Fundusz Pożyczkowy

  Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego

loading pl en