• Oferty pracy w Funduszu Górnośląskim S.A.
 • RODO - Obowiązek Informacyjny Funduszu Górnośląskiego SA (FG)
 • Fundusz Pożyczkowy SILESIA'2020 - nowy produkt w ofercie Funduszu Górnośląskiego S.A.
 • Dofinansowanie usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych dla MŚP
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  W ramach projektu "Firma bez barier" uczestnicy/czki mogą otrzymać wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotną dotację na założenie i rozwój firmy w wysokości około 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe maksymalnie 1850 zł przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

 • Pomagamy przedsiębiorczym
 • Wspieramy nasz Region

Fundusz Górnośląski - Strona Główna

 • Ogłoszenie o II licytacji nieruchomości-...

  Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. ogłasza sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Bałtyckiej (w pobliżu Aqua Parku), o łącznej powierzchni 52.351m2.

  Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 4 188 080 zł netto (cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

  Licytacja odbędzie się 5 września  2018 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 8.

  Wadium wynosi 100 000 zł. Termin wniesienia wadium do 4 września 2018 r. do godz. 15:00. (termin wpływu środków na konto FGSA)

  Postąpienie: 50.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.

  Dodatkowych informacji w sprawie udziela: 
  Pani Karina Skowronek, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,  tel. 32/ 200 84 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -  14:00), adres e-mail.: k.skowronek@fgsa.pl.

 • FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020

  Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 jest  kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski SA.

  Realizowany jest w ramach  działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)  ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

  Celem projektu jest  ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .

  Pożyczki dostępne w ramach FUNDUSZU  POŻYCZKOWEGO  SILESIA’2020:

  1. Pożyczka na wsparcie
  2. Pożyczka na rozwój
 • Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu

  Szanowni Państwo

  Fundusz Górnośląski SA uprzejmie informuje, że w stałej  ofercie posiada preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowaną  ramach programu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu.

  Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Śląski Fundusz Pożyczkowy

  Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności...

  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach realizuje projekt „Firma bez barier” dla osóbktóre planują założyć własną działalność gospodarczą.

  W ramach projektu uczestnicy/czki mogą otrzymać wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotną dotację na założenie i rozwój firmy w wysokości około 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe maksymalnie 1850 zł przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

 • Dotacja na usługi rozwojowe dla MSP

  Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w województwa śląskiego to możesz uzyskać w prosty i szybki sposób do 100.000 zł dofinansowania na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo i inne formy podnoszenia kwalifikacji dla siebie i swoich pracowników.

  POSTAW NA ROZWÓJ. ZADBAJ O SWOJĄ FIRMĘ JUŻ DZIŚ.

  Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza. Infolinia: 32/ 72 85 700

loading pl en