Pożyczka Płynnościowa POIR 2

UWAGA!!!

Fundusz Górnośląski SA informuje, że z uwagi na wyczerpanie się puli środków finansowych jaka była przekazana Funduszowi z  przeznaczeniem na udzielanie  Pożyczek Płynnościowych POIR 2 (ostatni nabór przeprowadzono w dniu 10.11.2020 r.) Program został zamknięty. Złożone wnioski, które do dnia 31.01.2021r. nie otrzymały finansowania nie będą rozpatrywane.

Fundusz Górnośląski SA informuje, że przyjmowanie wniosków o pożyczki Płynnościowe POIR 2 z uwagi na przekroczenie alokacji zostało w dniu 10.11.2020 r. od godz. 9:25 WSTRZYMANE.

Oferta jest skierowana do przedsiębiorców z terenów województw śląskiego i opolskiego.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 10 listopada 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00
i będzie trwało do trzykrotnego przekroczenia dostępnej alokacji.
Prosimy o składanie drogą elektroniczną jedynie “Wniosku”
i dostarczenie pozostałych dokumentów w terminie 3 dni, tj. do 13 listopada 2020 r.

 

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. został wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w postępowaniu “Wybór przez BGK Pośredników Finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności – FPWS POIR”.

W ramach realizowanego instrumentu Pożyczka Płynnościowa POIR udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw: śląskiegoopolskiego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego i opolskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiegoopolskiego.

Przeznaczenie

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
 5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Główne parametry pożyczki

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Funduszu Górnośląskiego S.A.

Kwota pożyczki

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln złotych.

Okres finansowania

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Informujemy, że w dniu 17 marca 2023 r. została przyjęta jednolita
Tabela Prowizji i Opłat
.
Tabela obowiązuje we WSZYSTKICH Funduszach pożyczkowych
realizowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Tabeli.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content