Logotypy funduszy europejskich

Projekt “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu) realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.

Celem głównym projektu jest:

 • wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie,
 • wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego,
 • promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Celami szczegółowymi są:

 • przyciągnięcie przedsiębiorców, talentów i nowych mieszkańców z kraju i z zagranicy,
 • zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej,
 • budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

W ramach projektu realizowane będą działania związane z promocją oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne.

W ramach projektu organizowane są m.in. zagraniczne misje gospodarcze dla przedsiębiorców, wystawy, targi oraz inne wydarzenia poświęcone wymianie gospodarczej. Współorganizowane są kongresy i fora gospodarcze o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Ponadto aktualizowana jest stale baza ofert inwestycyjnych.

Zakłada się, że udział w targach i zagranicznych misjach wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz przyczyni się do pozyskania potencjalnych inwestorów do województwa śląskiego.

Zapraszamy do kontaktu!

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content