Dowiedz się więcej o projekcie InterGlobal,
czyli internacjonalizacja przedsiębiorstw
sektora MŚP z województwa śląskiego

Wsparcie eksportu
z Funduszy UE

W 2024 r. Centrum Internacjonalizacji rozpoczęło realizację projektu „InterGlobal – internacjonalizacja
przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Europejskie Fundusze dla Śląskiego 2021-2027. To największy projekt eksportowy realizowany przez Centrum Internacjonalizacji Funduszu Górnośląskiego.

Projekt – o wartości ok. 108 mln zł i zaplanowany do realizacji na lata 2024-2028 – skierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP posiadających siedzibę lub oddział na terytorium województwa śląskiego, zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

To kontynuacja dwóch projektów realizowanych przez Fundusz Górnośląski – InterSilesia i GlobalSilesia, o wartości ok. 60 mln zł, które zakończyły się w 2023 roku. Jego celem jest rozwój i wzmocnienie procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu realizowane są inicjatywy o charakterze krajowym i międzynarodowym, które pozwalają przedsiębiorcom zdobyć know-how eksportowe oraz pozyskać wartościowe kontakty z potencjalnymi partnerami z zagranicy.

Filary wsparcia dla MŚP

Czyli co możemy Ci zaoferować w ramach projektu InterGlobal?

Wsparcie w ramach akademii internacjonalizacji

Akademia Internacjonalizacji to cykl szkoleń przygotowujących przedsiębiorstwa do ekspansji na rynki zagraniczne lub utrwalających obecność na nich.

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa śląskiego zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat kluczowych aspektów internacjonalizacji działalności biznesowej i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem.

Za udział w Akademii są przyznawane certyfikaty uczestnictwa, potwierdzające zdobytą wiedzę i kompetencje.

Misje Gospodarcze

Zagraniczne misje gospodarcze są okazją dla przedsiębiorców do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

Celem misji jest stworzenie przedsiębiorstwom warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych.

Misje są dla przedsiębiorców szansą na udział w spotkaniach i wizytach studyjnych z potencjalnymi kontrahentami i inwestorami, a także możliwością uczestnictwa w targach/ forach/ kongresach/konferencjach będących kluczowymi wydarzeniami o charakterze gospodarczym w danej branży lub części świata.

Wsparcie w ramach misji gospodarczej

Projekt InterGlobal zakłada pełne wsparcie przedsiębiorcy w trakcie misji gospodarczej – od pokrycia kosztów udziału po organizację spotkań biznesowych.

Transport, zakwaterowanie i wyżywienie, opieka tłumacza

Spotkania B2B

Uczestnictwo w targach, konferencjach oraz warsztatach,

Spotkania z miejscowymi władzami i placówkami dyplomatycznymi

Spotkania z instytucjami otoczenia biznesu

Wizyty studyjne

Wsparcie w ramach warsztatów eksportowych

Oferta warsztatów eksportowych jest tworzona na podstawie identyfikacji aktualnych potrzeb przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego.
Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej formie, w oparciu o dyskusję eksperta z uczestnikami, studia przypadków, praktyczne ćwiczenia i analizy czy sesję pytań i odpowiedzi.

Warsztaty dostarczają praktyczną wiedzę w zakresie korzystania z procedur celnych, zatrudniania cudzoziemców, delegowania pracowników za granicę, finansowania handlu zagranicznego, marketingu międzynarodowego, czy też aspektów prawnych prowadzenia działalności eksportowej.

Nowoczesne metody szkoleniowe

Szeroki wachlarz tematyczny

Doświadczona kadra ekspercka

Kontakt z praktykami biznesu

Indywidualne usługi konsultingowe

Fundusz zapewnia specjalistyczne usługi konsultingowe dla przedsiębiorców MŚP w zakresie m.in. ochrony własności przemysłowej i przygotowania do pozyskania certyfikatów specyficznych dla danego rynku, aspektów prawnych i podatkowych, finansowania eksportu i zabezpieczenia transakcji handlowych.

Nasi eksperci przekazują uczestnikom specjalistyczną wiedzę oraz wskazują właściwą drogę do osiągnięcia sukcesu na docelowym rynku zagranicznym. Ponadto oferują pomoc w weryfikacji umów, wypełnieniu dokumentów eksportowych, czy opracowaniu indywidualnej analizy rynku zagranicznego. Indywidualne usługi doradcze, stanowią kluczowy element w budowaniu strategii eksportowej.

uslugi konsult

Sieć doradców zagranicznych

Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają doradcy zagraniczni – grupa ekspertów zajmująca się doradztwem eksportowym na określonych rynkach zagranicznych.

Do głównych zadań ekspertów należą:
• analiza potencjału eksportowego,
• pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych i ich weryfikacja,
• organizacja spotkań B2B i B2G,
• udzielanie wsparcia w kontaktach z administracją publiczną na rynkach zagranicznych,
• dostarczanie informacji o wymaganiach formalno-prawnych dotyczących rozpoczęcia prowadzenia działalności eksportowej na rynkach zagranicznych,
• badanie rynków zagranicznych pod kątem popytu i podaży na dane produkty i usługi.

Zakres usług doradczych jest dobierany indywidualnie według potrzeb danego przedsiębiorstwa.
W przypadku firm rozpoczynających swoją działalność eksportową kluczowym czynnikiem będzie wybór docelowego rynku, z kolei dla bardziej doświadczonych przedsiębiorstw optymalizacja oraz weryfikacja dotychczasowych działań w celu lepszej produktywności marży czy też wprowadzenia
nowego produktu.

Bony eksportowe

Bony eksportowe oparte są na bazie mechanizmów indywidualnej mikrodotacji, a otrzymane dofinansowanie przedsiębiorca może przeznaczyć na indywidualny udział w zagranicznych targach/ imprezach wystawienniczych lub krajowych o charakterze międzynarodowym. Jest to skuteczna forma wsparcia przedsiębiorstw sektora MŚP angażujących się w działalność eksportową.

Śląski Klub Eksportera

To zainicjowana przez Fundusz Górnośląski seria cyklicznych spotkań poświęconych zagadnieniom eksportu, kierowana do śląskich przedsiębiorców, zarówno tych eksportujących, jak i do firm, które dopiero przygotowują się do działań eksportowych. Celem Śląskiego Klubu Eksportera jest tworzenie platformy do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między eksporterami z województwa śląskiego. Spotkania w ramach Klubu są doskonałą okazją do networkingu biznesowego, pozyskania nowych kontaktów, czy zainicjowaniu projektów związanych z eksportem. Ponadto stanowią źródło cennej wiedzy, kontaktów i inspiracji od doświadczonych eksporterów różnych branż. Organizujemy nie tylko spotkania biznesowe, ale także inspirujące wydarzenia, takie jak sesje monitoringowe z doświadczonymi ekspertami, czy tematyczne panele dyskusyjne. Klub gwarantuje dostęp do doświadczonych eksporterów, którzy są gotowi podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wydarzenia organizowane w ramach Śląskiego Klubu Eksportera mają swobodną formę, która ułatwia nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji biznesowych.

Co zyskasz jako członek Klubu?

 • Dostęp do informacji i raportów – otrzymuj najnowsze informacje o projektach i szansach na rozwój za granicą, aby być zawsze o krok przed konkurencją. Zyskaj dostęp do ekskluzywnych raportów i materiałów, które pomogą Ci zwiększyć skuteczność Twoich działań eksportowych.
 • Indywidualne wsparcie doradców zagranicznych – skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych doradców, którzy pomogą Ci w strategii i nawiązywaniu kontaktów biznesowych na rynkach międzynarodowych.
 • Networking i nowe kontakty – weź udział w spotkaniach B2B oraz wydarzeniach biznesowych, które otworzą przed Tobą drzwi do nowych kontaktów i współpracy. Inicjuj nowe projekty, wymieniaj się doświadczeniem i nawiązuj relacje, które mogą zaowocować sukcesem Twojej firmy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś i odkryj nowe możliwości rozwoju swojej firmy na globalnym rynku!

Pobierz dokumenty:
Regulamin
Formularz

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Fundusz Górnośląski S.A. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice lub przesłać podpisany elektronicznie na adres e-mail: internacjonalizacja@fgsa.pl.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas na adres internacjonalizacja@fgsa.pl

lub zadzwoń pod numer +48 32 723 31 10

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content