Patronat

Zasady obejmowania patronatu przez Fundusz Górnośląski SA w Katowicach

Fundusz Górnośląski SA może objąć patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działalności statutowej oraz przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.

I. Informacje ogólne

1. W celu ubiegania się o patronat FG SA organizator przedsięwzięcia powinien:

 • na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem skierować do FG SA wniosek o objęcie patronatem
 • dołączyć do pisma wypełniony formularz zgłoszeniowy o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez FG SA
 • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji FG SA

2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne – zawierające pismo przewodnie wraz z formularzem

3. Dokumenty należy przesłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:

Fundusz Górnośląski SA
40-086 Katowice
ul. Sokolska 8

Z dopiskiem “wniosek o patronat”

Paweł Białoń

tel.: +48 502 086 047
email: promocja@fgsa.pl

4. Patronat udzielony przez FG SA jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji osobistego udziału przedstawiciela FG SA w wydarzeniu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego

5. Udział w przedsięwzięciu przedstawiciela FG SA, wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz / lub na temat zbieżny z tematyką imprezy będzie przedmiotem odrębnych ustaleń

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję

7. W przypadku wniosków o udział Zarządu FG SA w Komitecie Honorowym / Kapitule procedura jest analogiczna

II. Informacje szczegółowe

1. Organizator, który otrzymał patronat FG SA, ma prawo do wykorzystania logo FG SA w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy)

2. Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo FG SA podlegają każdorazowo akceptacji FG SA

3. FG SA oferuje organizatorom imprez objętych patronatem następujące formy promocji:

 • zamieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej FG SA
 • zamieszczenie odnośnika strony internetowej organizatora przedsięwzięcia, na której znajdują się informacje dotyczące wydarzenia lub do strony internetowej przedsięwzięcia
 • rozesłanie drogą elektroniczną przez FG SA, informacji o organizowanym przedsięwzięciu do ośrodków KSU, RIF
 • uzyskanie materiałów informacyjnych o FG SA, realizowanych programach w wersji elektronicznej oraz bezpłatnych materiałów informacyjnych FG SA w zależności od ich dostępności

4. Informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem przekazana zostanie do organizatora w formie pisemnej.

5. Odmowa patronatu nie wymaga żadnego uzasadnienia

6. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do przedłożenia informacji o realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia, którego patronatem był Fundusz Górnośląski SA

Dokumenty do pobrania:

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content