Fundusz Górnośląski SA w Katowicach informuje, że w ramach niniejszego projektu wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do FG SA). Fundusz zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania wniosków.

Pożyczki obrotowe – Śląski Fundusz Pożyczkowy

Śląski Fundusz Pożyczkowy realizowany jest w ramach projektu ?Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego S.A. poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego? współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Oprocentowanie

Zmienne od 2,47% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę.

Kwota pożyczki

Od 25.000 zł do 600.000 zł

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z planowanym rozwojem przedsiębiorcy, obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług.

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków pożyczką na wydatki bieżące nie wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego.

Okres finansowania

Do 4 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

200 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444.

Informujemy, że w dniu 17 marca 2023 r. została przyjęta jednolita
Tabela Prowizji i Opłat
.
Tabela obowiązuje we WSZYSTKICH Funduszach pożyczkowych
realizowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Tabeli.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content