UWAGA!

Fundusz Górnośląski S.A. informuje,
że z dniem 21 listopada 2023 r.
zamyka nabór wniosków o udzielenie pożyczki
z Funduszu Pożyczkowego Silesia’2020.

 

Fundusz Pożyczkowy SILESIA?2020 realizowany jest w ramach Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pożyczka na wsparcie jest udzielana na warunkach preferencyjnych i stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Oprocentowanie

Zmienne wyznaczone w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę, przy zastosowaniu 80% korzyści finansowej dla przedsiębiorcy.

Kwota pożyczki

Od  200.000 zł do 1.000.000 zł

Przeznaczenie

Na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego z rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa (np. nowe produkty czy usługi), lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa (np. ugruntowanie pozycji rynkowej, wykorzystanie mocy produkcyjnych), lub z realizacji nowych projektów (np. nowe inwestycje, zwiększenie zdolności produkcyjnych) lub z przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki (np. ekspansja terytorialna produktów czy usług) lub na nowe rozwiązania (np. nowe rozwiązania techniczne czy organizacyjne).

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków pożyczką na wsparcie nie wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego.

Okres finansowania

Do 4 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

40 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444.

 

Informujemy, że w dniu 17 marca 2023 r. została przyjęta jednolita Tabela Prowizji i Opłat.
Tabela obowiązuje we WSZYSTKICH Funduszach pożyczkowych realizowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Tabeli.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content