Rozpocznij działalność – Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Absolwenci oraz osoby bezrobotne planujące założyć działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

Oprocentowanie

Zmienne wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę.

Kwota pożyczki

Od 10.000 zł do 120.000 zł.

Przeznaczenie

 1. Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim obejmujących:
  1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
  6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Na finasowanie wydatków na cele obrotowe:Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych  z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług.

Struktura finansowania

 1. Finansowanie wydatków pożyczką inwestycyjną wymaga zaangażowania przez pożyczkobiorcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków inwestycyjnych.
 2. Finansowanie wydatków pożyczką obrotową nie wymaga zaangażowania przez pożyczkobiorcę wkładu własnego.

Okres finansowania

 1. Pożyczka na cele inwestycyjne – do 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.
 2. Pożyczka na cele obrotowe – do 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

200 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444.

Informujemy, że w dniu 17 marca 2023 r. została przyjęta jednolita
Tabela Prowizji i Opłat
.
Tabela obowiązuje we WSZYSTKICH Funduszach pożyczkowych
realizowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Tabeli.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content