Pożyczka na wydatki inwestycyjne – Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego lub prowadzące inwestycje na terenie tych województw.

Oprocentowanie

Zmienne od 1,95% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę.

Kwota pożyczki

Od 10.000 zł do 600.000 zł

(dla przedsiębiorców prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000 zł)

Przeznaczenie

Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji obejmujących:

  1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części.
  6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzona działalnością gospodarczą.

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków pożyczką inwestycyjną wymaga zaangażowania przez pożyczkobiorcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków inwestycyjnych.

Okres finansowania

Do 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

100 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

Imię (wymagane)

Numer telefonu

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

X
X
Skip to content