Pożyczka Płynnościowa POIR

.

Pożyczka płynnościowa POIR

UWAGA!!!

Fundusz Górnośląski S.A. informuje,
że przyjmowanie wniosków o pożyczki Płynnościowe POIR z uwagi na przekroczenie alokacji zostało w dniu 05.08.2020 r. od godz. 9:20
WSTRZYMANE.

Jednocześnie zastrzega się możliwość zawieszenia naboru w przypadku wyczerpania alokacji oraz pozostawienia nierozpatrzonych wniosków w przypadku braku środków.

Prosimy o przesyłanie / składanie dokumentacji na adres e-mail poir@fgsa.pl (adres będzie aktywny z chwilą rozpoczęcia naboru) lub osobiście przez pozostawienie w siedzibie Funduszu, Katowice ul. Sokolska 8 (wrzutnia przy głównym wejściu) lub w Punkcie Obsługi Klienta w Opolu  ul. Stanisława Mikołajczyka 16 lokal nr 17.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Wdrożenia i Zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR.

Na podstawie zawartej umowy, z instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR, udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Makroregionu Południowego – obejmującego województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A. obsługuje przedsiębiorców z województw: śląskiego i opolskiego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego i opolskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Przeznaczenie

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
 5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Główne parametry pożyczki

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy
  o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Funduszu Górnośląskiego S.A.

Kwota pożyczki

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć  15 mln złotych.

Okres finansowania

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content