InterGlobal: 108 mln zł dla śląskich przedsiębiorców

Rusza projekt InterGlobal, którego głównym celem jest aktywizacja śląskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Na ten cel Fundusz Górnośląski (lider projektu) oraz Województwo Śląskie (partner projektu) przeznaczą, w ciągu pięciu najbliższych lat, ok 108 mln zł.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Projekt InterGlobal to kontynuacja dwóch projektów realizowanych przez Fundusz Górnośląski: InterSilesia i GlobalSilesia, o wartości ok 60 mln zł, które zakończyły się z końcem 2023 roku.

Olbrzymie zainteresowanie realizowanymi przez Fundusz projektami internacjonalizacyjnymi, które z sukcesem zakończyły się w grudniu ubiegłego roku, skłoniło nas do realizacji nowego projektu InterGlobal, na który zabezpieczyliśmy dodatkowo o 80 proc większy budżet – mówi Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego. – W ramach projektu InterGlobal przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wielu usług budujących ich kompetencje w zakresie internacjonalizacji i rynków zagranicznych m.in.: warsztatów eksportowych, Akademii Internacjonalizacji. Przygotowaliśmy cieszące się ogromną popularnością zagraniczne misje gospodarcze i targi branżowe oraz wiele działań   uzupełniających projekt – dodaje.

Szkolenia i warsztaty z ekspertami i praktykami

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach InterGlobal będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów eksportowych poświęconych tematyce internacjonalizacji działalności np. zatrudniania cudzoziemców, finansowania handlu zagranicznego, warunków wejścia na wskazane rynki zagraniczne, czy marketingu i pozycjonowania na rynkach zagranicznych.

Z kolei specjalistyczne szkolenia dotyczące określonego rynku zagranicznego realizowane w ramach Akademii Internacjonalizacji pozwolą im poznać aspekty prawne w zakresie eksportu oraz prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku.

Dodatkowo, dla przedsiębiorców MŚP planujących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych przewidziano także indywidualne, specjalistyczne usługi konsultingowe w zakresie m.in. aspektów prawnych, podatków i opłat celnych w transakcjach międzynarodowych, ochrony własności przemysłowej, przygotowania do pozyskania certyfikatów, patentów, itp.

Szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez ekonomistów, prawników, doradców podatkowych oraz specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych i eksportu oraz ekspertów aktywnie działających na zagranicznych rynkach.

Misje i targi: praktyczna okazja do pozyskania międzynarodowych klientów

Teoretyczną wiedzę zdobytą podczas szkoleń i warsztatów przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać podczas zagranicznych misji gospodarczych, biorąc udział mi.in. w spotkaniach B2B, B2G oraz spotkaniach z przedstawicielami miejscowych władz, placówek dyplomatycznych, instytucji otoczenia biznesu oraz wizytach studyjnych w zagranicznych firmach i instytucjach. Okazją do budowania kapitału biznesowego będą także zagraniczne targi branżowe, podczas których przedsiębiorcy będą mieli okazję do zaprezentowania swojej oferty produktowej i usługowej na największych targach branżowych na świecie.

Co ważne, Fundusz Górnośląski gwarantuje kompleksową organizację misji, w tym transport, zakwaterowanie, usługi tłumaczeniowe oraz bilety wstępu na wydarzenia, czy w pełni wyposażone stoisko targowe. Tym samym Fundusz likwiduje bariery – finansowe i organizacyjne – które uniemożliwiałyby przedsiębiorcom z sektora MŚP samodzielną realizację tego typu aktywności.

Kolejne usługi aktywizujące przedsiębiorców MŚP

Nowością InterGlobal jest centrum przemysłu czasu wolnego. Ma ono na celu ożywienie i stymulowanie koniunktury na produkty i usługi w przemyśle czasu wolnego poprzez udział śląskich przedsiębiorców w targach branżowych czy networkingu biznesowym.

W projekcie przewidziana została także możliwość udziału przez przedsiębiorców w krajowych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym takich, jak: targi branżowe, kongresy czy fora.

Projekt InterGlobal zakłada również intensyfikację działalności doradców na rynkach zagranicznych.

Dzięki projektowi InterGlobal do przedsiębiorców zostanie również skierowane wsparcie finansowe w postaci bonów eksportowych (mikrodotacji), które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na indywidualny udział w zagranicznych targach/imprezach wystawienniczych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, jak również na sfinansowanie usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa i jego produktu do certyfikacji wymaganej na zagranicznym rynku docelowym.

Poza wyżej opisanymi działaniami w projekcie, planuje się również prowadzenie obserwatorium handlu zagranicznego, które będzie dostarczało analizy, raporty i ekspertyzy w zakresie eksportu, tworząc tym samym bazę wiedzy i perspektyw rozwoju rynku w wymiarze globalnym.

– Uzupełnieniem będzie organizacja zagranicznych misji przyjazdowych. Dzięki nim przedsiębiorcy sektora MŚP będą mogli zaprezentować potencjał swojej firmy zagranicznym delegatom, znaleźć potencjalnego kontrahenta oraz pozyskać informację o danym rynku bezpośrednio od zagranicznych partnerów – mówi Zoriana Czajkowska, dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego  – Jeszcze w tym roku planujemy także otwarcie Śląskiego Klubu Eksportera, który stanowić będzie platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wśród przedsiębiorców z województwa śląskiego zainteresowanych internacjonalizacją działalności i udziałem w projekcie – dodaje.

Jak skorzystać z oferty projektu?

Fundusz Górnośląski zaprasza wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, regularnie organizowanych w różnych miastach województwa śląskiego. Harmonogram spotkań dostępny będzie na stronie internetowej Funduszu.

Prowadzona będzie również kampania informacyjno-promocyjna, w tym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Funduszu Górnośląskiego oraz Województwa Śląskiego.

Warto śledzić aktualności na stronach internetowych Funduszu Górnośląskiego i Województwa Śląskiego, gdzie publikowane będą bieżące informacje o prowadzonych naborach do poszczególnych zadań w projekcie i zgłosić swój udział zgodnie z opublikowaną procedurą rekrutacyjną.

Ponadto wszelkie informacje o projekcie udzielane są osobiście lub telefonicznie przez pracowników Centrum Internacjonalizacji w Katowicach. Kontakt możliwy jest również poprzez email: internacjonalizacja@fgsa.pl

O projekcie

InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Partnerzy projektu:

Fundusz Górnośląski S.A. – LIDER

Województwo Śląskie – PARTNER

Oś priorytetowa FESL.01.00 – Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój

Działanie FESL.01.10 – Promocja eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Wartość projektu: 108 000 001,07 PLN

Budżet dofinansowania: 97 199 997,30 PLN

Dofinansowanie z UE: 91 800 000,00 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 5 399 997,30 PLN

Przewidywany okres realizacji projektu: 02.01.2024 – 29.12.2028

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 15.02.2024 r.

 

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content