Ponad 300 mln zł wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców

Fundusz Górnośląski podsumował aktywność pożyczkową w ramach realizowanych przez Spółkę i zakończonych z końcem 2023 roku Funduszy Pożyczkowych: Silesia’2020 oraz POIR 2023 oraz innych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

Zgodnie z naszą misją „Pomagamy przedsiębiorczym” Fundusz Górnośląski  w ramach Funduszy Pożyczkowych Silesia’2020 oraz POIR 2023 udzielił małym i średnim przedsiębiorcom pożyczek o wartości przeszło 280 mln zł. Równocześnie Fundusz aktywnie wspierał procesy podnoszenia kwalifikacji właścicieli i pracowników śląskich firm. Tylko w 2023 roku podpisaliśmy umowy wsparcia na kwotę dofinansowania prawie 35 mln zł – informuje Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

W ramach Funduszu Pożyczkowego Silesia’2020 Fundusz Górnośląski, w latach 2018-2023, udzielił 145 pożyczek na łączną kwotę 201,6 mln zł. Zadania te były realizowane na podstawie Umowy Pożyczki Portfelowej z Podziałem Ryzyka zawartej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (z siedzibą w Luksemburgu), a środki pochodziły z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Udzielone pożyczki przeznaczone były na różne inwestycje przedsiębiorców, jak m.in. na budowę hali obsługi i serwisu samochodów ciężarowych, zakup hali produkcyjno-magazynowej wytwórcy rur przemysłowych, czy zakup nowej siedziby firmy wytwarzającej produkty z wełny.

Realizując drugi program, tj. Fundusz Pożyczkowy Pożyczek Płynnościowych POIR 2023, Fundusz Górnośląski udzielił w ubiegłym roku wraz z konsorcjantem – Agencją Rozwoju Regionalnego z Bielska Białej – 121 pożyczek na łączną kwotę 80 mln zł, przy czym sam Fundusz udzielił 93 pożyczki na kwotę 60 mln zł. Pożyczki te przeznaczone były na poprawę płynności przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 lub agresji Rosji na Ukrainę. Fundusz POIR był realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (perspektywa 2014-2020), na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie.

Równocześnie w minionym roku Fundusz Górnośląski kontynuował realizację trzech projektów w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość tych projektów wynosi ponad 283 mln zł. Ich celem było wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr. Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych, które wybierali samodzielnie – zgodnie ze swoimi potrzebami. Fundusz Górnośląski, jako operator środków, odpowiadał za rekrutację przedsiębiorców, ocenę zgłoszeń, podpisywanie umów wsparcia oraz nadzór nad poprawnym wydatkowaniem środków. W 2023 roku Fundusz podpisał niemal 1,7 tys. umów wsparcia na kwotę dofinansowania prawie 35 mln zł. Od początku realizacji projektów, tj. od 2017 roku, udział w nich wzięło niemal 11 tysięcy firm, które podniosły kwalifikacje 43 tysięcy pracowników. W sumie w latach 2017-2023 podpisano 14 tysięcy umów z przedsiębiorcami, na kwotę prawie 198 mln zł. Pozyskana wiedza, nowe kwalifikacje i umiejętności są wykorzystywane w firmach i przyczyniły się do ich rozwoju.

W 2024 roku planujemy realizację nowych projektów w zakresie inwestycji w kadry. Staramy się o pozyskanie środków na dotacje osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać nową wiedzę lub zmienić całkowicie zawód. Zamierzamy także kontynuować wsparcie dla firm, które pragną inwestować w rozwój swoich pracowników. Nowością w naszej ofercie będą projekty aktywizujące tworzenie i rozwój przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług doradczych. Przedsiębiorcy uzyskają środki finansowe, które będą mogli przeznaczyć na zakup usług prorozwojowych i proinnowacyjnych. Chcemy w ten sposób wspierać przedsiębiorców z segmentu MŚP i tworzyć warunki do wdrażania innowacyjnych i ekologicznych pomysłów – podsumowuje Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

***

Fundusz Górnośląski S.A. prowadzi działania polegające na wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorców, osób prowadzących, a także rozpoczynających działalność gospodarczą oraz regionalnych podmiotów samorządowych. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i zarządzaniem zewnętrznymi źródłami finansowania, w szczególności pochodzącymi z funduszów Unii Europejskiej, przeznaczonymi na przedsięwzięcia rozwojowe oraz tworzenie regionalnego rynku kapitałowego. Podstawowy przedmiot działalności spółki stanowią usługi finansowe (pożyczki, dotacje), doradcze, informacyjne i szkoleniowe dedykowane podmiotom gospodarczym. Fundusz wspiera także internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez ich promocję i pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych. Fundusz Górnośląski powstał w 1995 r., jako wykonanie zapisów Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Kapitał zakładowy Funduszu Górnośląskiego S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 131.567.320 złotych.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content