Projekt Global Silesia – podsumowanie

Cztery lata projektu Global Silesia umożliwiły około 400 śląskim firmom z sektora MŚP przygotowanie się do ekspansji na światowe rynki. Ponad 100 z nich wzięło udział w misjach zagranicznych i największych światowych targach branżowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Indie, Brazylia – to tylko wybrane destynacje, gdzie śląscy przedsiębiorcy mieli okazję promować swoje produkty i usługi, a zagraniczni inwestorzy byli zachęcani do wejścia na Śląsk.

Projekt Global Silesia (oficjalnie „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”) był realizowany od września 2019 roku wspólnie przez Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski S.A.

Projekt – skierowany do firm sektora MŚP z województwa śląskiego – miał na celu wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wsparcie przedsiębiorców z województwa śląskiego w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych i eksporcie, a także budowanie kompetencji śląskich MŚP w zakresie internacjonalizacji.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano 16 zagranicznych misji gospodarczych (m.in. do USA, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Francji, Włoch, Chorwacji, Gruzji czy Brazylii), w których wzięły udział 52 firmy z woj. śląskiego oraz 10 wyjazdów na najważniejsze międzynarodowe targi branżowe, w których uczestniczyło 75 śląskich MŚP.

Poza zagranicznymi misjami gospodarczymi oraz wyjazdami na międzynarodowe targi w ramach projektu „Global Silesia” przeprowadzono również 11 cyklów eksperckich szkoleń dla przedsiębiorców w innowacyjnej formule Akademii Internacjonalizacji, z których skorzystało ponad 100 przedsiębiorstw oraz 14 spotkań informacyjnych, w których wzięły udział 182 firmy.

W ramach Akademii Internacjonalizacji przeprowadzane były szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów, ekspertów i praktyków zarówno z Polski, jak z zagranicy. Poszczególne edycje Akademii poświęcone były innym rynkom międzynarodowym. W trakcie dotychczasowych edycji Akademii przeprowadzono szkolenia na temat rynków Bliskiego Wschodu i Izraela, krajów bałkańskich, Kaukazu i Azji Centralnej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Afryki Północnej i Zachodniej, amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, brazylijskiego, brytyjskiego oraz egipskiego.

 Formalnie projekt Global Silesia zakończy się 31 grudnia 2023 roku, ma on być kontynuowany w kolejnej perspektywie finansowej UE. Informacje na ten temat pojawią się na stronie: www.fgsa.pl

 Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

 

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content