Fundusz Górnośląski z planem na strategiczny rozwój

Profesjonalne i efektywne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw – to wciąż główny cel powołanego prawie 30 lat temu Funduszu Górnośląskiego. Spółka  przyjęła właśnie nową Strategię rozwoju do 2026 roku. Zgodnie z nią Fundusz skupi się na finansowaniu projektów rozwojowych, promocji innowacyjności, szeroko rozumianych działaniach doradczych oraz wsparciu projektów związanych z internacjonalizacją i transformacją energetyczną. Wszystko ma być realizowane zgodnie z dewizą spółki „Pomagamy przedsiębiorczym”.

Fundusz z wyrazistą misją i wizją

Fundusz Górnośląski od dawna pełni kluczową rolę w tworzeniu warunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego. Nowa strategia, ma na celu wzmocnienie roli spółki jako katalizatora innowacyjnnych przedsięwzięć w regionie oraz głównego partnera dla przedsiębiorców, wspierając ich w każdym etapie rozwoju – od pomysłu na biznes, po budowę globalnej marki. Obrazuje to misja spółki ujęta w prostym a równocześnie wyczerpującym haśle „Pomagamy przedsiębiorczym”.-Skupiamy się na wsparciu przedsiębiorczych, czyli przedsiębiorców, którzy wciąż szukają ścieżek rozwoju dla swoich firm – mówi Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Misję dopełnia nowa Wizja Funduszu Górnośląskiego, w brzmieniu:

„Fundusz Górnośląski jest inicjatorem i wiodącym uczestnikiem przemian gospodarczych województwa śląskiego w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jako rzetelny i stabilny partner, udziela podmiotom gospodarczym profesjonalnego wsparcia, oferując środki finansowe, innowacyjne rozwiązania oraz pomoc w rozwijaniu międzynarodowej aktywności biznesu.”

Zgodnie z przyjętym dokumentem strategicznym Fundusz Górnośląski – w ujęciu biznesowym i społecznym – będzie wciąż koncentrował się na szeroko rozumianym wspieraniu przedsiębiorców województwa śląskiego w ich działalności na terenie kraju oraz na arenie międzynarodowej w działaniach związanych z rozwojem internacjonalizacji.

Zakładamy rozwój aktywności pożyczkowej poprzez udział w nowych programach na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i Unii Europejskiej. Skoncentrujemy się też na zwiększeniu zdolności pozyskiwania środków z funduszy unijnych, w tym celu budujemy w naszych strukturach Centrum Funduszy Europejskich. Równocześnie Fundusz realizować będzie Projekty Wsparcia Bezpośredniego dla przedsiębiorców, takie jak dystrybucja bonów szkoleniowych i doradczych oraz dotacje na zakładanie działalności gospodarczej. Planujemy również rozszerzenie oferty o wsparcie dla innowacyjnych projektów – mówi Mariusz Widzisz, wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.  

Innowacyjność i internacjonalizacja

To właśnie projekty związane z innowacyjnością nabierają bowiem nowego – strategicznego znaczenia. Fundusz skupi się na wspieraniu projektów innowacyjnych i zwiększeniu aktywności w obszarze „B+R” oraz budowie i integracji baz wiedzy wykorzystywanych do długookresowej współpracy z przedsiębiorcami. Kompleksowe wsparcie podmiotów w tym zakresie obejmie również celowe doradztwo i analizy rynkowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcie przedsiębiorców w ramach współpracy ze śląskimi wyższymi uczelniami. Jako efektywna platforma wspierająca innowacyjność przedsiębiorców w regionie, Fundusz Górnośląski stawia także na wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia modeli rozwojowych i obsługi podmiotów.

Innowacyjność i rozwój mają kluczowe znaczenie także w ujęciu internacjonalizacji przedsiębiorców województwa śląskiego. Chodzi o kreowanie nowych kierunków współpracy zagranicznej poprzez organizację kolejnych misji handlowych, czy udział w istotnych międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych. Pomóc w tym mają  działające  Biura Rozwoju Funduszu Górnośląskiego w Kijowie i AbuDhabi (jedynego biura polskiej instytucji regionalnej na tym terenie). Spółka zamierza  otworzyć nowe  Biura Rozwoju oraz rozwijać działalność otwartego niedawno Centrum Internacjonalizacji (przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach).

Transformacja energetyczna i OZE

W centrum zainteresowania Funduszu Górnośląskiego znajdują się także kwestie związane z transformacją energetyczną i kreowaniem źródeł zielonej energii w regionie. Przedsiębiorcy działający w tym sektorze gospodarki mogą liczyć na realną pomoc Funduszu, który wchodzi w skład Śląskiego Klastra Energii (służący optymalizacji kosztów związanych z energią, wodą i transportem w duchu najnowszych ogólnoświatowych ekotrendów oraz transformacji energetycznej, której szczególnie poddany jest obszar Śląska) i będzie zaangażowany w udział w projektach regionalnych i dystrybucji środków z KPO przeznaczonych na transformację energetyczną. Obok Śląskiego Klastra Energii i Centrum Funduszy Europejskich, Fundusz Górnośląski uruchomi m.in. Inkubator Przedsiębiorczości – platformę, gdzie przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w postaci strefy coworkingowej, doradztwa, szkoleń i możliwości rozwoju swojego biznesu.

Spotkania przedsiębiorców, zarówno w ramach inkubatora, internacjonalizacji, jak i wielu innych obszarów aktywności Funduszu będą odbywały się m.in. w dostępnych przestrzeniach biurowych (Al. Roździeńskiego 188), w lokalizacji, której Fundusz planuje ciągły rozwój – jako dostawca, operator i zarządca wysokiej jakości przestrzeni służącej rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim.

Chcemy być nie tylko profesjonalnym i odpowiedzialnym partnerem dla przedsiębiorców, ale i inicjatorem przemian społecznych w województwie śląskim, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności regionu. Dlatego angażujemy się w szeroką współpracę z uczelniami oraz realizację i wsparcie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Będziemy aktywnie uczestniczyć w Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Fundusz planuje pełnić rolę kreatora (regionalnego operatora) nowych, innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój regionu – procesów transformacji, poprzez aktywne zaangażowanie w plan sprawiedliwej transformacji w obszarach – społecznym, edukacyjnym, gospodarczym, transformacji przestrzeni.

Nowa Strategia ma przygotować Fundusz do sprawnej realizacji zadań związanych z kompleksową obsługą przedsiębiorców województwa śląskiego, szczególnie w obszarach związanych z finansowaniem projektów rozwojowych, wspieraniem innowacyjności, szeroko rozumianymi działaniami doradczymi, wsparciem projektów związanych z transformacją energetyczną i projektów prospołecznych.

Naszym celem jest stworzenie atrakcyjnych warunków rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Wierzymy, że poprzez wspieranie innowacji oraz praktyczną pomoc w kontaktach międzynarodowych możemy wraz z przedsiębiorcami, dla których działamy, osiągnąć sukces. Nowa strategia stawia przed nami ambitne cele, ale działając wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi i instytucjami wpierającymi, jesteśmy gotowi na wyzwania i szanse, jakie stawia przed nami przyszłość – podsumowuje Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

***

Fundusz Górnośląski S.A. prowadzi działania polegające na wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorców, osób prowadzących, a także rozpoczynających działalność gospodarczą oraz regionalnych podmiotów samorządowych. Fundusz Górnośląski zajmuje się pozyskiwaniem i zarządzaniem zewnętrznymi źródłami finansowania, w szczególności pochodzącymi z funduszów Unii Europejskiej, przeznaczonymi na przedsięwzięcia rozwojowe oraz tworzenie regionalnego rynku kapitałowego. Podstawowy przedmiot działalności spółki stanowią usługi finansowe (pożyczki, dotacje), doradcze, informacyjne i szkoleniowe dedykowane podmiotom gospodarczym. Fundusz wspiera także internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez ich promocję i pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych. Fundusz Górnośląski powstał w 1995 r., jako wykonanie zapisów Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Kapitał zakładowy Funduszu Górnośląskiego S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 131.567.320 złotych.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content