Śniadanie z Eksportem w SCK Zameczek

W dniu 28 listopada w SCK Zameczek w Siemianowicach Śląskich odbyło się kolejne wydarzenie z serii “Śniadanie z Eksportem”. Spotkanie zorganizowane przez Fundusz Górnośląski S.A. we współpracy z Urzędem Miasta w Siemianowicach stanowiło doskonałą okazję dla lokalnych przedsiębiorców, aby zgłębić tajniki biznesu międzynarodowego i zdobyć kluczowe umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu na globalnej arenie. Szkolenie obejmowało kluczowe tematy, takie jak rozpoczęcie eksportu, analiza szans i zagrożeń, bariery wejścia na rynki zagraniczne oraz źródła informacji o rynkach zagranicznych.

Podczas inauguracji wydarzenia Krzysztof Mejer, Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, , otworzyli spotkanie, podkreślając znaczenie rozwijania działalności eksportowej dla lokalnych przedsiębiorstw.

W trakcie śniadania eksperci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. Zoriana Czajkowska, Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego S.A., poruszyła temat “Śląskie MŚP na rynkach zagranicznych: programy wsparcia eksportu”. Następnie Michał Zwyrtek, doradca podatkowy i współzałożyciel kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy, przeprowadził szkolenie dot. rozpoczęcia działalności eksportowej, dostarczając praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców.

W pierwszym bloku wykładu „Działalność eksportowa w praktyce” omówiono kroki niezbędne do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne. Tematy obejmowały ocenę gotowości firmy do eksportu, badanie rynków docelowych, ustalanie łańcucha dostaw i logistyki, finansowanie eksportu, budowanie relacji i sieci kontaktów, rozwój strategii marketingowej i sprzedażowej, a także monitorowanie i optymalizację działań eksportowych.

Kolejny obszar skupił się na analizie szans i zagrożeń związanych z eksportem. Analiza szans obejmowała tematykę poszerzenie bazy klientów, dostępu do nowych zasobów i technologii, zwiększenia konkurencyjności, skalowania biznesu oraz rozwoju wiedzy i doświadczenia. Wśród zagrożeń omówiono natomiast bariery kulturowe i językowe, ryzyko walutowe, regulacje prawne i cła, logistykę, konkurencję międzynarodową oraz ryzyko polityczne i ekonomiczne.

Następnie omówione zostały bariery wejścia na rynki zagraniczne, takie jak bariery taryfowe i pozataryfowe, bariery kulturowe, logistyczne, prawne i regulacyjne, ekonomiczne, konkurencyjne, oraz wewnętrzne przedsiębiorstwa. Podkreślono, jak istotne jest zrozumienie tych barier i skuteczne przeciwdziałanie im.

Kolejny punkt dotyczył źródeł informacji o rynkach zagranicznych. Podkreślono znaczenie korzystania z rzetelnych źródeł, takich jak instytucje rządowe, organizacje branżowe, raporty i analizy rynkowe, media, internetowe bazy danych, raporty uniwersyteckie, sieci kontaktów biznesowych, targi i wydarzenia branżowe, oraz agencje wsparcia eksportu.

Po prelekcjach miała miejsce sesja Q&A, gdzie uczestnicy mieli szansę zadawać pytania ekspertom. To interaktywne podejście pozwoliło na bezpośrednią wymianę informacji i zdobywanie konkretnych odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania.

“Śniadanie z Eksportem” w SCK Zameczek nie tylko dostarczyło cennej wiedzy, ale także zainspirowało uczestników do podjęcia wyzwań na rynkach międzynarodowych. Fundusz Górnośląski S.A. kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój lokalnych przedsiębiorstw, wspierając je w ekspansji na światowe rynki.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

 

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content