Zapraszamy na wstępne konsultacje związane z przygotowaniem postępowania

Zapraszamy do udziału we wstępnych konsultacjach, związanych z przygotowaniem postępowania na opracowanie koncepcji, realizację i wdrożenie aplikacji generującej modele internacjonalizacji w środowisku informatycznym umożliwiającym przetwarzanie danych, dokonywanie obliczeń ekonometrycznych i statystycznych na potrzeby projektu, związane z analizą rynków zagranicznych.

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach proszone są o kontakt do dnia 10.01.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.kukwa@fgsa.eu lub nr tel. 32/ 723 31 10 w. 453.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu ?InterSilesia – Modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego? współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content