Relacja ze Śniadania z eksportem w Bielsku-Białej!

Przedsiębiorcy reprezentujący sektor małych i średnich przedsiębiorstw mieli okazję w dniu 21 kwietnia 2022 r. uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym w ramach cyklu ?Śniadania z eksportem?. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat internacjonalizacji oraz dostępnych narzędzi i schematów postępowania z zakresu rozpoczęcia działalności eksportowej na rynkach docelowych.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Beskidzką Izbą Gospodarczą w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym BIT zlokalizowanym w Bielsku-Białej w ramach projektu ?Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania? realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Uczestników spotkania przywitał Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa, który podkreślił  znaczenie internacjonalizacji działalności sektora MŚP i zakresu wsparcia, jakie Fundusz zapewnia przedsiębiorcom.  W części powitalnej, zabrała również głos Dyrektor Beskidzkiej Izby Gospodarczej Anna Bednarska, która przybliżyła zgromadzonym formy pomocy oferowanej lokalnym przedsiębiorcom, działającym na terenie województwa śląskiego w ramach reprezentowanej Izby. Swoją obecnością zaszczycił nas również Poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, który wniósł w spotkanie wiele merytorycznych i trafnych uwag w szczególności podkreślając ogromną rolę i wkład śląskich przedsiębiorstw w rozwój naszego regionu.

 

Część merytoryczną rozpoczęła Daria Szafarczyk z Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego S.A. wraz z prezentacją dotyczącą kluczowych projektów realizowanych dla firm z zakresu wsparcia działalności eksportowej realizowanej w ramach Funduszu. Uczestnikom spotkania zostały przybliżone kwestie związane z realizowanymi projektami, takimi jak ?InterSilesia? oraz ?Global Silesia?. Przedsiębiorcy uzyskali kompletną informację na temat zbliżających się wydarzeń, w tym o kolejnej edycji Akademii Internacjonalizacji oraz Zagranicznej Misji Gospodarczej do Włoch, oraz Stanów Zjednoczonych, które otwierają nowe możliwości dla śląskich przedsiębiorstw z zakresu działalności eksportowej.

Następnie głos zabrała Mariola Misiorowska, wieloletni doradca oraz szkoleniowiec z szeroko pojętej dziedziny rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstw, która miała dotychczas okazję realizować kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, doradczych oraz rozwojowych, zrealizowanych między innymi dla: Urzędu Miasta Montreal, Urzędu Miasta Semipałatyńsk,  Ministerstwo Imigracji w Quebeku, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, PAIH, czy Varsovia Capital. Ekspert przybliżył uczestnikom spotkania najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym oraz sposobach skutecznego wejścia i utrzymania się na rynkach zagranicznych z zachowaniem konkurencyjności względem lokalnych przedsiębiorstw. Podczas spotkania zostały również wskazane najważniejsze narzędzia i schematy komunikacji z potencjalnymi kontrahentami.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A, podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A. 

Serdecznie dziękujemy Beskidzkiej Izbie Gospodarczej z Bielska-Białej za cenną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia i stworzenia przyjaznej atmosfery, która sprzyjała wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami spotkania, którzy aktywnie uczestniczyli w podjętej dyskusji. Liczymy na kolejne owocne spotkania, które korzystnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content