Relacja: Akademia Internacjonalizacji na rynek włoski

Kolejne spotkanie z cyklu Akademii Internacjonalizacji za nami! Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli okazję zdobyć informacje i wiedzę potrzebną na rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku włoskim. Spotkanie miało miejsce w dniu 28 kwietnia 2022 roku w Quality Silesian Hotel zlokalizowanym w Katowicach. 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu ?Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania? realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Spotkanie zostało rozpoczęte przez Darię Szafarczyk z Funduszu Górnośląskiego S.A., która przywitała uczestników przedsięwzięcia oraz wspomniała o kluczowych projektach realizowanych przez Fundusz w celu budowania świadomości śląskich przedsiębiorstw z korzyści płynących z internacjonalizacji biznesu na terenie województwa śląskiego. Część merytoryczną otwarło wystąpienie Aleksandra Palka, Dyrektora Shadow Kitchens & Virtual Brands w AmRest, trenera i wykładowcy specjalizującego się z zakresu przywództwa, marketingu i strategii organizacji, który przybliżył uczestnikom spotkania temat marketingu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku włoskiego.

Podczas szkolenia kompleksowo został omówiony temat z zakresu specyfiki i różnic biznesowych panujących na rynku włoskim w kontekście rozpoczęcia działalności eksportowej. Prezentacja została przygotowana przez dr Marzenę Jadwigę Skowyrę ? Wiceprezes Zarządu ADVISEUR sp. z o.o. i ekspert ds. relacji polsko-włoskich oraz Annę Czerwińską ? doradcę podatkowego we Włoszech i właścicielki Kancelarii doradztwa podatkowego i usług FTA Advisors S.r.l. we Włoszech oraz Kancelarię ADVISEUR Sp. z o.o. w Warszawie. Ekspertki w sposób bardzo profesjonalny przybliżyły przedsiębiorcom najważniejsze kwestie związane z narzędziami i schematem postępowań prawnych i podatkowych obowiązujących we Włoszech. Ostatnią częścią wystąpienia stanowił temat różnic kulturowych, które odgrywają w tym kraju ogromną rolę w relacjach nie tylko międzyludzkich, ale również biznesowych.

Akademia Internacjonalizacji została zakończona sesją Q&A, której celem było stworzenie swobodnej przestrzeni do rozmów, pomiędzy ekspertami i przedsiębiorcami. Podczas szkolenia obecni byli przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące realizowanych programów wsparcia dla przedsiębiorców. Zorganizowane w tym celu zostało stoisko informacyjne, na którym znalazły się materiały informacyjno-promocyjne.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za ogromne zaangażowanie i merytoryczną dyskusję. Tak owocne spotkania sprzyjają nie tylko przyjaznej atmosferze, ale również stanowią doskonałą okazję do wymiany cennych spostrzeżeń i wiedzy, które z pewnością w przyszłości zaowocują sukcesem.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content