Relacja ze śniadania z eksportem w Tychach!

Kolejne spotkanie informacyjne za nami! Tym razem mieliśmy przyjemność przybliżyć przedsiębiorcom podstawy działalności eksportowej podczas śniadania z eksportem odbywającego się w Tychach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu ?Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania? realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Uczestników spotkania przywitał Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa, który zwrócił szczególną uwagę na korzyści jakie Fundusz Górnośląski oferuje przedsiębiorcom sektora MŚP w zakresie wsparcia internacjonalizacji ich działalności. Na spotkaniu przedsiębiorców przywitała również Maria Materla, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu OIPH.

Następnie głos zabrał Łukasz Rosicki, pracownik Wydziału Współpracy Zagranicznej FGSA. Zaprezentował dwa kluczowe projekty dla firm z zakresu wsparcia działalności eksportowej, które obecnie prowadzi Fundusz Górnośląski, czyli projekty InterSilesia oraz Global Silesia. Przedsiębiorcy uzyskali kompletną informację na temat zbliżających się wydarzeń w tym o kolejnej edycji Akademii Internacjonalizacji i planowych misjach zagranicznych do Chorwacji i Tunezji.

Kolejnym ekspertem zaproszonym do udziału w spotkaniu była Pani Mariola Misiorowska, która od lat współpracuje z MŚP i sektorem biznesowym w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. W swoim wystąpieniu przedstawiła poszczególne etapy internacjonalizacji, szanse i zagrożenia związane z rozpoczynaniem działalności eksportowej oraz omówiła praktyczne przykłady uwarunkowań działalności eksportowej.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A.

Bardzo dziękujemy zarówno ekspertom, jak i uczestnikom za udział w spotkaniu! Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w formule śniadania biznesowego więc tym bardziej cieszy nas tak duże zainteresowanie przedsiębiorców!

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content