Relacja ze spotkania informacyjnego w Częstochowie

Spotkanie informacyjne dla MŚP zainteresowanych rozpoczęciem działalności eksportowej w Częstochowie już za nami! Wczoraj, 13.07.2021 r. mieliśmy przyjemność gościć w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, gdzie rozmawialiśmy z przedsiębiorcami na temat podstaw działalności eksportowej i realizowanych w tym zakresie projektów. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu ?Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania? realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Uczestników spotkania przywitał wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa, który podkreślił rosnące znaczenie działalności eksportowej śląskich przedsiębiorstw oraz konieczność wsparcia sektora MŚP w tym zakresie.

Następnie głos zabrał Łukasz Rosicki, pracownik Wydziału Współpracy Zagranicznej FGSA. Zaprezentował kluczowe projekty dla firm z zakresu wsparcia działalności eksportowej, które obecnie prowadzi Fundusz Górnośląski, czyli projekty InterSilesia oraz Global Silesia. Przedsiębiorcy uzyskali kompletną informację na temat korzyści z udziału w projektach i możliwości jakie stwarza wsparcie procesów internacjonalizacji.

Dodatkowo, uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z ofertą ośrodka Enterprise Europe Network, działającego przy Funduszu Górnośląskim.

Ekspertem zaproszonym do udziału w spotkaniu był Pan Marek Kasperek. W swoim wystąpieniu przedstawił praktyczne korzyści i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami zainteresowanymi działalnością eksportową. Poruszył on zagadnienia z obszaru prawa, rodzajów eksportu oraz konieczności rozpoznania i dostosowania produktów, usług i działań marketingowych do specyfiki konkretnego rynku.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A przy kawie.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu! Cieszymy się, że temat eksportu oraz internacjonalizacji cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców i zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już jesienią 2021 roku!

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content