Pierwszy nabór w projekcie “Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza pierwszy nabór uczestników do projektu ?Firma bez barier II?.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 30 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Projekt skierowany do 36 osób powyżej 30 roku życia (3 nabory po 12 osób) zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria:

a) osoby bezrobotne / bierne zawodowo (30 osób) należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

b) osoby należące do pozostałych grup (6 osób):

 • reemigranci ? w tym repatrianci;
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

Do Projektu (w I naborze) zostanie przyjętych 12 osób.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znajdują się tutaj.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content