Logotypy funduszy europejskich

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP?, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu?, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP?.

 

Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski SA w partnerstwie z Województwem Śląskim.

 

Cel projektu:

Wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na obszarze województwa śląskiego, a także promocja gospodarcza regionu.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu ukierunkowany jest na wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji MŚP przedsiębiorstw działających na obszarze województwa śląskiego poprzez dostarczenie specjalistycznych usług, wiedzy oraz infrastruktury.

Projekt ma charakter infrastrukturalno-usługowy.

W ramach części infrastrukturalnej zostanie utworzone Centrum Internacjonalizacji, w którym będą organizowane tematyczne wydarzenia w formie: konferencji, warsztatów oraz świadczone usługi doradcze i informacyjne. W Centrum internacjonalizacji zostanie udostępniona powierzchnia biurowa, udostępnione zostaną sale biznesowe, sala konferencyjna oraz sala wystawiennicza.

Zostanie utworzony serwis internetowy Platforma internacjonalizacji, który ma za zadanie dostarczanie bieżących informacji na temat eksportu, funkcjonowania na rynkach zagranicznych, promowanie potencjału gospodarczego regionu Śląska oraz narzędziem udostepniającym generator modeli internacjonalizacji, bazę ofert współpracy, bazę wiedzy, bazę inwestycji.

W ramach części usługowej zaplanowano specjalistyczne indywidualne usługi doradcze z zakresu rozwoju eksportu. Przedsiębiorcy otrzymają możliwość współpracy z Doradcami zagranicznymi działającymi na konkretnych rynkach zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych badań i audytu zostaną utworzone generalne i indywidualne modele internacjonalizacji, które będą swoistą ścieżką wchodzenia na rynki zagraniczne. Zostanie opracowana Ogólna strategia zarzadzania zmiana biznesową w eksporcie.

W ramach projektu przewidziano dodatkowo działania informacyjno-edukacyjne mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu internacjonalizacji.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu są przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa śląskiego.

Wszystkie usługi w ramach projektu będą świadczone na rzecz MŚP nieodpłatne.

 

Miejsce realizacji projektu

Siedziba Lidera Projektu:

Sokolska 8, 40-086 Katowice

 

Docelowe miejsce realizacji projektu ? Centrum internacjonalizacji

Roździeńskiego 188 Katowice

Siedziba Partnera projektu:

Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Zapraszamy MŚP do udziału w projekcie.

Ulotka Intersilesia
Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content