podręczna nawigacja

FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020

Baner

Informujemy, iż z dniem 24 maja 2018r. weszły w życie nowe wzory dokumentów , w tym wniosku o udzielenie pożyczki.

Informujemy, iż opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A.  o numerze:

06 1050 1214 1000 0007 0162 5444 ING Bank Śląski S.A.

Opłatę za rozpatrzenie wniosku zgodnie z „Tabelą prowizji i opłat”, należy uiścić z zastosowaniem korzyści finansowej wynoszącej 80% - opłata za rozpatrzenie wniosku w Funduszu Pożyczkowym Silesia'2020 wynosi 20 zł, potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.

loading pl en