Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekty: „Pomysł na biznes”, „Dotacje na 50+”

23 000 zł dotacji na wydatki inwestycyjne oraz 1000-1700 zł na pokrycie kosztów pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia własnej firmy.

Kto może ubiegać się o bezzwrotną dotację ?

W projekcie może wziąć udział osoba należąca do jednej z poniższych grup:

  • kobieta bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
  • osoba powyżej 50 roku życia, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
  • osoba posiadająca wykształcenie nie wyższe niż: zawodowe, licealne, technikum, która jest bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
  • osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
  • osoba długotrwale bezrobotna tj. niepracująca od ponad 12 miesięcy

oraz spełnia następujące wymagania:

  • osoba po 30 roku życia, zamieszkująca na terenie woj. śląskiego, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektów dostępna jest pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia firmy .

Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminami:

Pomysł na biznes

Biznes na 50+

Na Państwa pytania chętnie odpowiemy telefonicznie lub mailowo:

Tel: 32 72 85 968 mail: biznes@oddzial.fgsa.pl

Tel: 32 72 85 962 mail: dotacje50@oddzial.fgsa.pl (projekt dla osób po 50 r. ż.)

loading pl en