podręczna nawigacja

Wizja

Wizja rozwoju Funduszu Górnośląskiego S. A. – perspektywa 2017 i perspektywa 2020:

Wizja Funduszu Górnośląskiego S A. w perspektywie roku 2017 uwzględnia rozwój posiadanych kompetencji i wyróżników. W szczególności Fundusz będzie:

 1. instytucją wyróżniającą się w branży usług finansowych pod względem profesjonalizmu opierającego się na kompetencjach, wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności pracowników,
 2. instytucją o rozpoznawalnej marce opierającej się na stabilności i wiarygodności Funduszu, identyfikacją z województwem śląskim, bezpieczeństwem gwarantowanym klientom i partnerom oraz wysokim poziomem środków finansowych dostępnych dla klientów,
 3. oferentem konkurencyjnych cenowo produktów finansowych udostępnianych swoim klientom na korzystnych, dostosowanych do możliwości klientów warunkach, przy wsparciu doradczym pracowników Funduszu,
 4. podmiotem, którego działania są zawsze zorientowane na klienta, co przejawia się w zindywidualizowanym i elastycznym podejściu do klienta, dobrej orientacji w regionalnych realiach oraz wysokiej jakości i szybkości obsługi, dostępności oferty dla szerokiego spektrum klientów dzięki zapewnianiu prostych procedur obsługi i informacjom dostarczanym aktualnym i potencjalnym klientom,
 5. ważnym partnerem dla władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu modelu wspierania rozwoju województwa przy wykorzystywaniu środków europejskich dostępnych w nowym okresie programowania UE,
 6. instytucją posiadającą kompetencje do sprawnego zarządzania środkami UE w ramach instrumentów zwrotnych,
 7. podmiotem o wysokiej wiarygodności, który jest pożądanym partnerem w realizacji przedsięwzięć wymagających wsparcia finansowego,
 8. pracodawcą dbającym o rozwój pracowników, premiującym pracowników dążących do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz aktywnie włączających się w działania na rzecz podnoszenia efektywności i innowacyjności Funduszu oraz podnoszenia satysfakcji klientów.

Fundusz Górnośląski S.A. w perspektywie roku 2020 będzie:

 1. największym kapitałowo w regionie funduszem pożyczkowym, który będzie dysponował stabilnym zapleczem kapitałowym opierającym się na środkach własnych i pozyskiwanych, w tym będzie:
  • posiadał umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych wspierających rozwój regionu,
  • cechował się stabilnością finansową opierającą się na kapitałach własnych,
 2. wiodącą instytucją finansową do realizacji polityki regionalnej województwa śląskiego w obszarze rozwoju gospodarki w oparciu o publiczne instrumenty finansowe w perspektywie 2020,
 3. kontynuował główną ścieżkę rozwoju polegającą na wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej i udziale w realizacji polityki rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków UE, a w szczególności będzie podejmował działania zorientowane na stałe rozwijanie oferty zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami podmiotów regionalnych polegające na:
  • wzmacnianiu konkurencyjności i atrakcyjności oferty,
  • podnoszeniu jakości obsługi i zindywidualizowanym podejściu do klienta,
  • wzbogacaniu oferty produktów pożyczkowych,
  • animowaniu lokalnych inwestycji rozwojowych,
 4. wzmacniał swój wizerunek w regionie uczestnicząc w inicjatywach budujących innowacyjność województwa śląskiego, w szczególności w obszarze inteligentnych specjalizacji i poprzez współpracę z samorządem terytorialnym, przedsiębiorstwami, uczelniami, placówkami edukacyjnymi,
 5. uczestniczył w kształtowaniu regionalnej i lokalnych polityk rozwoju, zwłaszcza w zakresie proponowania nowych narzędzi finansowych wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz innych aktywności sprzyjających dynamizacji procesów rozwoju w województwie śląskim,
 6. wykorzystywał swoje doświadczenia dla oferowania najbardziej opłacalnych produktów dla klientów w sąsiednich województwach,
 7. ustabilizowany organizacyjnie dzięki:
  • ściśle kontrolowanemu rozszerzeniu akcjonariatu o silne regionalne podmioty,
  • realizacji polityki rozwoju w długofalowej perspektywie działania.
loading pl en