podręczna nawigacja

Misja

Misja Funduszu Górnośląskiego S. A. została sformułowana przy uwzględnieniu oczekiwań i wartości następujących interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie województwa śląskiego:

 • akcjonariusze Funduszu – podmioty samorządu regionalnego i samorządów lokalnych województwa śląskiego,
 • partnerzy Funduszu – podmioty Grupy Kapitałowej a także inne podmioty, z którymi Fundusz realizuje wspólne przedsięwzięcia oraz integruje swoją ofertę,
 • klienci Funduszu:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy,
  • grupy podmiotów podejmujących innowacyjne projekty, w tym w szczególności uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, środowiska naukowe,
  • osoby aktywizowane w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.
 • pracownicy Funduszu.

Misja Funduszu Górnośląskiego S. A. opiera się na następującym zbiorze wartości istotnych dla podmiotów związanych z działalnością Funduszu:

 • profesjonalizm przejawiający się w obsłudze klientów i kontaktach z partnerami,
 • wysoka jakość wynikająca z oferowania produktów o wysokiej atrakcyjności i konkurencyjności na rynku finansowym,
 • otwartość związana ze stałym dostosowywaniem palety oferowanych produktów do potrzeb klientów,
 • aktywność uwidaczniająca się w podejmowaniu wspólnie z innymi podmiotami innowacyjnych działań wspierających procesy rozwoju
 • w województwie śląskim,
 • środowisko wspierania realizacji karier zawodowych dla pracowników Funduszu,
 • elastyczność i kreatywność w tworzeniu nowych programów działania w odpowiedzi na oczekiwania naszych interesariuszy.

 

Fundusz Górnośląski S. A. jest najistotniejszym w województwie śląskim podmiotem:

 • kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego,
 • aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego,
 • inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.

 

loading pl en