podręczna nawigacja

Faktoring

Konto do wpłaty opłaty za rozpatrzenie wniosku

06 1050 1214 1000 0007 0162 5444

prowadzone w ING Banku Śląskim S.A. w wysokości zgodnej z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.prowizji.  (podane opłaty i prowizje należy powiększyć o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej stawki).

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku należy przedłożyć razem z wnioskiem o świadczenie usług faktoringu niepełnego.

 

loading pl en