Dla przedsiębiorców, absolwentów i bezrobotnych

Pożyczki dla małych przedsiębiorstw, absolwentów i bezrobotnych

Informujemy, iż od dnia 01.07.2011r. opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A.
o numerze:


84 1750 1035 0000 0000 0337 4203
prowadzone w RAIFFEISEN BANK POLSKA SA O/Katowice

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.


loading pl en