Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Informujemy, iż od dnia 01.07.2011r. opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A. 
o numerze: 


84 1750 1035 0000 0000 0337 4203 
prowadzone w RAIFFEISEN BANK POLSKA SA O/Katowice 

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.


loading pl en