podręczna nawigacja

Śląski Fundusz Pożyczkowy

Informujemy, iż z dniem 24 maja 2018r. weszły w życie nowe wzory dokumentów , w tym wniosku o udzielenie pożyczki.

Informujemy, iż od dnia 01.07.2011r. opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A.
o numerze:

06 1050 1214 1000 0007 0162 5444 ING Bank Śląski S.A. 

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.

Informujemy, iż od dnia 15 lutego 2016 roku ulega zmianie Regulamin Śląskiego Funduszu Pożyczkowego, wzór umowy oraz umowy preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej.

Wykaz dokumentów dla wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego:

loading pl en