podręczna nawigacja

Śląski Fundusz Pożyczkowy

FG SA informuje  iż z dniem 1 sierpnia 2018  r. zmianie ulega Regulamin Śląskiego Funduszu Pożyczkowego wraz z załącznikami

Informujemy, iż od dnia 01.07.2011r. opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A.
o numerze:

06 1050 1214 1000 0007 0162 5444 ING Bank Śląski S.A. 

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.

Wykaz dokumentów dla wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego:

loading pl en