Śląski Fundusz Pożyczkowy

Informujemy, iż od dnia 01.07.2011r. opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A.
o numerze:


84 1750 1035 0000 0000 0337 4203
prowadzone w RAIFFEISEN BANK POLSKA SA O/Katowice

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.

Informujemy, iż od dnia 15 lutego 2016 roku ulega zmianie Regulamin Śląskiego Funduszu Pożyczkowego, wzór umowy oraz umowy preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej.

Wykaz dokumentów dla wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego:

loading pl en