Obwieszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Fundusz Górnośląski SA, jako wierzyciel w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Armada-Warszawa Sp z o.o. informuje, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Marcin Kaczor na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 1013 6 §1 k.p.c., podał do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca2018r o godz. 12:00 w kancelarii komornika przy ul. Gliwickiej 224 w Katowicach odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Armada- Warszawa Spółka z o.o., położonej przy Ligocka , 40-568 M. Katowice, dla której XI Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00118637/6.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działkami nr 80/10 o pow. 0,1901 ha i 80/19 o pow. 0,0615 ha. Nieruchomości położone w Katowicach, w obrębie Ligota, w południowo- zachodniej części miasta, przy ulicy Ligockiej.

Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 3U - tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej

loading pl en