Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości


ZARZĄD FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. 

ogłasza sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości stanowiącej własność Funduszu Górnośląskiego S.A. położonej w Siemianowicach Śląskich, w rejonie ulic Budryka i bpa Domina o łącznej powierzchni 36.240 m2.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 2.000.000 zł netto

WADIUM wynosi 100 000 zł.

Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek Funduszu Górnośląskiego S.A. do 17 października 2017 r.

POSTĄPIENIE: 50.000 zł netto lub wielokrotność tej kwoty.

LICYTACJA odbędzie się 18 października 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 8

INFORMACJE i szczegóły w załączonych dokumentach.

Osobą do kontaktu jest Pani Karina Skowronek, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Tel. 32 200 84 33 (poniedziałek - piątek w godz. 10.00-13.00).

loading pl en