podręczna nawigacja

Oddział Funduszu

Oddział Funduszu


Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 
 
Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Fundusz Górnośląski S.A. Z dniem połączenia spółka GARR S.A. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu została oddziałem Funduszu Górnośląskiego S.A. i kontynuuje swoją dotychczasową działalność.


Głównymi celami połączenia było: lepsze wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej w wyniku efektu synergii, poprawa efektywności zarządzania realizowanymi projektami, a także lepsze wykorzystanie kapitału. W wyniku konsolidacji powstała duża instytucja finansowa wspierająca przedsiębiorczość w regionie. Połączenie potencjału i doświadczenia obu firm pozwoliło na stworzenie szerszej i bogatszej oferty, szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz lepsze wykorzystanie środków, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

 

Strona internetowa Oddziału: www.oddzial.fgsa.pl

Dotychczasowa strona internetowa www.garr.pl została przekierowana na stronę Oddziału Funduszu Górnośląskiego S.A.

loading pl en