Certyfikaty

Fundusz Górnośląski S.A. jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług finansowych - udzielanie pożyczek, pod numerem 12/27/2005/157

 

 

 

Fundusz Górnośląski S. A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenie usług finansowych – udzielanie pożyczek oraz obsługi dotacji, doradczych o charakterze rozwojowym i proinnowacyjnym, informacyjnych, szkoleniowych - Certyfikat Systemu Zarządzania Nr 214/5/SZJ/2015.

 

 

 

 

 


loading pl en