podręczna nawigacja

Certyfikaty

Fundusz Górnośląski S. A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenie usług finansowych – udzielanie pożyczek oraz obsługi dotacji, doradczych o charakterze rozwojowym i proinnowacyjnym, informacyjnych, szkoleniowych - Certyfikat Systemu Zarządzania Nr 214/6/SZJ/2019.

 

 

 

 

 


loading pl en