Pożyczka jednoprocentowa dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

14.01.2013 r.
Pożyczka jednoprocentowa dla zamierzających rozpocząć działalność  gospodarczą

Miło nam poinformować, że Fundusz Górnośląski SA w Katowicach wspólnie z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach (Partner Projektu), realizuje w partnerstwie projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą  pn. Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, działanie 6.2.  W ramach projektu dostępne będą mikropożyczki oraz wsparcie szkoleniowo- doradczeJednorazowa pożyczka przyznawana będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł na osobę – z przeznaczeniem na cele: inwestycyjne, obrotowe inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat. Pożyczka będzie oprocentowana  preferencyjnie według stałej stawki równiej 1 % w skali roku.  Uczestników projektu będziemy wspierać szkoleniami i doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia firmy.

O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, zamierzające  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z procesem rekrutacji, szkoleń i udzielania pożyczek. 

 Przewidywany okres rozpoczęcia rekrutacji do Projektu – marzec 2013r. 


Kontakt ws. projektu:

wzbrog@fundusz-silesia.pl

tel: (32) 200 84 08

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
loading pl en