podręczna nawigacja

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

14.03.2019 r.
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Fundusz Górnośląski S.A. informuje, że Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie 13. edycji konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Organizatorem tego wydarzenia w Polsce jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z urzędami marszałkowskimi poszczególnych województw.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości oraz zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców. Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji

loading pl en