Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

14.03.2019 r.
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Fundusz Górnośląski S.A. informuje, że Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie 13. edycji konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Organizatorem tego wydarzenia w Polsce jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z urzędami marszałkowskimi poszczególnych województw.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości oraz zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców. Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji

loading pl en