podręczna nawigacja

E-akta i bezpłatne szkolenia w ZUS

04.02.2019 r.
E-akta i bezpłatne szkolenia w ZUS

Fundusz Górnośląski na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych.

Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca sam może decydować, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Obecnie pracodawcy mają obowiązek przechowywania przez 50 lat dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy skracają okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 lat do 10-ciu. Ułatwienie to dotyczy akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.

Istnieje też możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999 - 2018. Aby z tego skorzystać pracodawca będzie musiał złożyć do ZUS: oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW) za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999 - 2018 oraz raport informacyjny (ZUS RIA).

Wszystkich zainteresowanych tematem e -akt Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 45 zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się: 6.03.2019 r., 8.04.2019 r., 16.10.2019 r., 11.12.2019 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 (sala nr 100). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne są wcześniejsze zapisy pod nr tel. 32 34 90 681.

Więcej informacji

loading pl en