podręczna nawigacja

Zapytanie ofertowe dot. dostawy mebli

21.01.2019 r.

Fundusz Górnośląski SA zaprasza do składania ofert na dostarczenie mebli biurowych zgodnie ze specyfikacją i procedurą opisaną w załącznikach.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy złożyć w siedzibie Funduszu przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach do dnia 23 stycznia 2019r. do godz. 9:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

loading pl en