podręczna nawigacja

Letnia Akademia Biznesu zaprasza

03.08.2018 r.
Letnia Akademia Biznesu zaprasza

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. w ramach Letniej Akademii Biznesu’2018 (LAB’2018) zaprasza na spotkanie „Oznaczenie CE. Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w prawodawstwie wspólnotowym i krajowym”.

Spotkanie odbędzie się 9 sierpnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 15.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem seminarium jest zapoznanie z kolejnymi krokami, jakie należy podjąć, aby oznakować produkt znakiem CE. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z wdrażaniem, stosowaniem i interpretacją zapisów dyrektyw oraz przepisów polskiego ustawodawstwa w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej LVD.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu: (32) 72 85 828, 72 85 865.

Szczegóły dotyczące rejestracji

loading pl en