podręczna nawigacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/1/2018 - Aktualizacja

27.04.2018 r.

Fundusz  Górnośląski  S.A. w Katowicach zaprasza do składania  ofert na wykonanie  modyfikacji aplikacji scorującej  - systemu do oceny ryzyka pożyczkowego, w ramach projektu Śląski Fundusz Pożyczkowy.

Szczegóły ogłoszenia w załączonym zapytaniu ofertowym

Aktualizacja

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach informuje, że w postępowaniu: nr ZO/1/2018, dotyczącym wykonania modyfikacji aplikacji scorującej - systemu do oceny ryzyka pożyczkowego, w ramach projektu Śląski Fundusz Pożyczkowy (określonej kodem CPV nr 48.81.20.00-3 usługi w zakresie systemu informacji finansowej) na wykonawcę zamówienia wybrano :firmę:

Piotr Orłowski prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie, gm. Mokotów, ul. Obrzeźna nr 5, lok 14, 02-691 Warszawa

Przedsiębiorca Piotr Orłowski zaoferował realizację zamówienia za najniższą kwotę.

 

loading pl en