podręczna nawigacja

Jak odnieść sukces na rynku niemieckim?

01.12.2017 r.
Jak odnieść sukces na rynku niemieckim?

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. we współpracy z Federacją BVMW i firmą DREBERIS zaprasza na konferencję poświęconą tematyce wchodzenia polskich firm na rynek niemiecki. Konferencja odbędzie się 12.12.2017r. w ALTUS Hotel Prestige w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, sala Jamajka (II piętro), w godzinach od 10.00 do 13.00. Udział jest bezpłatny.

Celem konferencji jest zapoznanie przedsiębiorców z sektora MŚP (bez względu na branżę) ze specyfiką poruszania się na rynku niemieckim oraz możliwościami wsparcia działań polskich firm przez partnerów niemieckich. Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać ją na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fgsa.pl do dnia 08.12.2017r..

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (32) 72 85 829, 72 85 865, 72 85 903.

 

Szczegóły dotyczące konferencji i rejestracji

 

loading pl en