Dotacje dla bezrobotnych

14.07.2017 r.
Dotacje dla bezrobotnych

Fundusz Górnośląski S. A. udziela bezzwrotnych dotacji.

Osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą wnioskować o 23 tys. zł bezzwrotnej dotacji na wydatki inwestycyjne oraz o wsparcie w wysokości 1000-1700 zł na pokrycie kosztów pierwszych  6-12 miesięcy prowadzenia  własnej firmy.

Oddział FG S.A. realizuje obecnie dwa projekty  z bezzwrotnymi dotacjami: „Pomysł na biznes” (nabór już trwa) oraz „Dotacje na 50+” (zgłoszenia przyjmowane będą od 17 lipca 2017 r.). W ich ramach proponowana jest pomoc  w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia  z zakresu prowadzenia  firmy.

Projekty skierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia, do kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka i osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy  do przesyłania  zgłoszeń!  Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji

loading pl en