podręczna nawigacja

"Dwie godziny dla Rodziny"

15.05.2018 r.
"Dwie godziny dla Rodziny"

Akcja „Dwie godziny dla Rodziny" jest częścią obchodów w Polsce "Międzynarodowego Dnia Rodziny", ustanowionego przez ONZ. Promuje spędzanie wartościowego czasu z bliskimi oraz pogłębianie więzi międzypokoleniowych.

Celem nadrzędnym akcji jest wspieranie budowy tożsamości młodego pokolenia i relacji rodzinnych poprzez ciekawość siebie i dobrą rozmowę.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. podjął decyzję o włączeniu się do akcji również w tym roku. 15 maja 2018 r. (wtorek) Fundusz Górnośląski S.A. skróci dzień pracy o symboliczne 2 godziny, w celu podarowania pracownikom czasu dla najbliższych oraz zachęcenia ich do zatrzymania się, dobrej rozmowy z najbliższymi, wyjścia z rutyny dnia codziennego i wzmocnienia pełnionych ról społecznych. W opinii Zarządu dobry pracownik czerpie inspirację nie tylko ze szkoleń czy doświadczeń zawodowych i relacji w zespole, ale też z sukcesów prywatnych i czasu spędzonego z bliskimi.

Jednocześnie mając na względzie dobro naszych klientów zapewniamy, iż w oparciu o dyżury pracowników, Fundusz pozostaje otwarty dla interesantów w niezmienionym wymiarze czasu.

loading pl en