podręczna nawigacja

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP

r.
Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP

Projekt Funduszu Górnośląskiego S.A. pn. Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Funduszu Górnośląskiego S.A. pn. Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim o wartości 179.999.647,71 zł w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest  do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Zakłada się udział w projekcie 4.677 MŚP i 19.717 osób. Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe woj. śląskie i będzie realizowany w latach 2017-2023. Fundusz Górnośląski S.A. będzie pełnił funkcję Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim. Operator ma za zadanie organizowanie promocji, rekrutację, podpisywanie  umów wsparcia oraz wypłacanie środków finansowych.

Wkrótce na naszej stronie internetowej pojawią się szczegółowe informacje, a już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

KONTAKT:

tel:      32 72 85 807,   32 72 85 819,   32 72 85 841,   32 72 85 861   

mail:   bur@oddzial.fgsa.pl

loading pl en