Fundusz Górnośląski SA w Katowicach informuje, że w ramach niniejszego projektu wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do FG SA). Fundusz zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania wniosków.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna – Śląski Fundusz Pożyczkowy

Śląski Fundusz Pożyczkowy realizowany jest w ramach projektu ?Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego S.A. poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego? współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego i/lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

Oprocentowanie

Stałe – 1% w skali roku.

Kwota pożyczki

Od 25.000 zł do 1.000.000 zł

Przeznaczenie

Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim obejmujących:

 1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów), bezpośrednio związanych
  z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków preferencyjną pożyczką inwestycyjną wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości inwestycji.

Okres finansowania

Do 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

100 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content