Centrum Internacjonalizacji – zakończenie I etapu robót!

Dobiega końca I etap prac remontowo – budowlanych pomieszczeń biurowych 1 piętra budynku przy al. Roździeńskiego 188 Katowice ? dla Centrum Internacjonalizacji! 

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A., który jest liderem projektu InterSilesia do zadania utworzenia Centrum Internacjonalizacji dla przedsiębiorców MŚP, powołał specjalny zespół projektowy. Zespół jest odpowiedzialny m.in. za nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem prac budowlanych oraz na dalszym etapie – nadzór nad realizacją koncepcji wizualnych i architektonicznych związanych z wyposażeniem wnętrza nowopowstającego Centrum. Członkami Zespołu ds. CI są Dyrektor Wydziału Internacjonalizacji MŚP Monika Niemiec, która pełni również funkcję kierownika projektu, Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścielskiego i Biura Zarządu Arleta Górska oraz Dyrektor Wydziału Nieruchomości Zbigniew Machulik.

Kolejny, ostatni już etap to remont łącznika budynku, elewacji oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku mieszczącego się przy Alei Roździeńskiego 188. Opracowano projekty i wizualizacje oraz złożono niezbędne wnioski dotyczące zgłoszenia prac budowlanych, w tym wystąpiono o pozowanie na budowę. Koniec prac II etapu zaplanowano na przełom X/XI 2022 r.

Po uruchomieniu Centrum na 1 piętrze będą znajdować się biura Zespołu Projektu oraz sala konferencyjna, przestrzeń coworkingowa, a ponadto sala biznesowa dla spotkań zewnętrznych. Natomiast w łączniku będzie znajdowała się sala konferencyjna, sale biznesowe oraz część wystawiennicza.

Centrum Internacjonalizacji będzie unikalnym ośrodkiem na skalę kraju, skoncentrowanym na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego zaplecza składającego się z sal biznesowych, wystawienniczych praz sali konferencyjnej, z których będą mogli korzystać śląscy eksporterzy. W Centrum Internacjonalizacji świadczone będą usługi eksperckie dla MŚP zainteresowanych tematyką eksportu oraz handlu zagranicznego ? zarówno w ramach UE jak i poza wspólnotę. W ramach działalności Centrum prowadzone będą bezpłatne warsztaty i konferencje dla przedsiębiorców oraz indywidualne usługi doradcze.

 


Centrum Internacjonalizacji powstaje w ramach projektu “InterSilesia ? modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP?, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu?, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP?.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content