Rozpoczynamy projekt InterSilesia

Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim rozpoczynają projekt ?InterSilesia ? modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie woj. śląskiego?. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także promocja gospodarcza regionu.

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Internacjonalizacji oraz udostępniona Platforma internacjonalizacji – która ma za zadanie dostarczanie bieżących informacji na temat eksportu, funkcjonowania na rynkach zagranicznych, promowanie potencjału gospodarczego regionu Śląska oraz dostarczy generator modeli internacjonalizacji, bazę ofert współpracy i inwestycji, bazę wiedzy. W CI świadczone będą usługi doradcze oraz organizowane będą tematyczne wydarzenia w formie: warsztatów, konferencji. W CI zostaną udostępnione sale biznesowe, sala konferencyjna oraz sala wystawiennicza.

Ponadto w ramach projektu świadczone będą specjalistyczne usługi konsultacyjne oraz indywidualne usługi doradcze z zakresu eksportu oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorcy otrzymają możliwość współpracy z doradcami zagranicznymi działającymi na rynkach zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych badań i audytu zostaną utworzone ogólne i indywidualne modele internacjonalizacji ? będące ścieżką wchodzenia na rynki zagraniczne. Zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu internacjonalizacji.

Projekt InterSilesia  jest realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim. Budżet projektu wynosi ponad 28 mln. zł, FGSA otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 19 mln. zł.  Beneficjentami Ostatecznymi projektu są przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojwództwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Termin zakończenia projektu to 30.06.2023 r.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz do zapisania się do naszego newslettera.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content